ZÁKLADNÍ ŠKOLA a STŘEDNÍ ŠKOLA
VINOHRADSKÁ 54
Praha 2, 120 00
E-mail: skola@skolavinohradska.cz
Telefon: 224 254 257
www.skolavinohradska.cz
ID datové schránky škola: 4rab9w8
Magistrát hlavního města PrahyID datové schránky SPC: syuvizv
Zřizovatelem školy je Magistrát hlavního města Prahy 

Vítejte na stránkách

Základní škola a Střední škola

Škola je samostatně zřízena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Operační program - Praha Adaptibilita

Operační program - Praha Adaptibilita

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního pragramu Praha - Adaptabilita.
​EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy

Dne 1.7. 2012 zahájila škola projekt Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy, který reaguje na aktuální situaci při výuce předmětu předprofesní příprava na praktické škole dvouleté vzdělávající žáky s mentálním postižením.

Efektivnějším vzděláváním k vyšší kvalitě života

Ve školním roce 2009/2010 získala škola v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, vyhlášeného MHMP grant v prioritní ose 3 (Modernizace počátečního vzdělávání) směřující ke zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy osob se zdravotním postižením v souladu s požadavky trhu práce. Název projektu „Efektivnějším vzděláváním k vyšší kvalitě života“ vystihuje cíl rozvíjet klíčové kompetence žáků se zdravotním postižením, potřebné k dalšímu vzdělávání a při hledání zaměstnání.

Partneři

Stonožka SIMP Operační program Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond