ZÁKLADNÍ ŠKOLA a STŘEDNÍ ŠKOLA
VINOHRADSKÁ 54
Praha 2, 120 00
E-mail: skola@skolavinohradska.cz
Telefon: 224 254 257
www.skolavinohradska.cz
ID datové schránky škola: 4rab9w8
Magistrát hlavního města PrahyID datové schránky SPC: syuvizv
Zřizovatelem školy je Magistrát hlavního města Prahy 

Vítejte na stránkách

Základní škola a Střední škola

Škola je samostatně zřízena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výsledky přijímacího řízení 2020 - Praktická škola dvouletá

Přijímací řízení I. kolo 4. 6. 2020

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

 

Přehled přijatých uchazečů

Přijatí uchazeči - registrační číslo:

 • 0401
 • 0402
 • 0404
 • 0405
 • 0406
 • 0407
 • 0408
 • 0409
 • 0410
   

Autor: Jan Rund

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče v příloze naleznete Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které je od 1. 6. závazné i pro naši školu.

Při prvním příchodu do školy odevzdají žáci podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.


Autor:

Přijímací řízení 2020 - Praktická škola dvouletá - AKTUÁLNÍ INFORMACE

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA obor vzdělání Praktická škola dvouletá

STUDIJNÍ OBOR: Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2020

ŠKOLA NEPOŘÁDÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací řízení- I. kolo, první termín - 4. 6. 2020

Kritéria pro přijetí žáka nebo uchazeče o studium v Praktické škole dvouleté 78-62-C/02, pro školní rok 2020/2021:

 • Splněná povinná školní docházka.
 • Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
 • Zdravotní způsobilost.
 • Předpoklady pro dokončení studia.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 13.

V Praze dne  11. 5. 2020


Autor:

Základní provozní podmínky SPC po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

V přiloženém souboru naleznete důležité zásady, které je nutné dodržovat při návštěvě Speciálně pedagogického centra.


Autor:

INFORMACE PRO RODINY S DĚTMI S POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

Možnosti využití pomoci dobrovolníků v rámci projektu pomahamepraze.cz

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP nabízí rodinám pomoc v podobě dobrovolnické sítě. Rodiny tak budou moci využít pomoc např. s donáškou nákupu, ale také s doučováním sourozence, vymýšlením programu pro děti apod. Tuto síť se podařilo zorganizovat za spolupráce Českého červeného kříže, Asistence o. p. s., Života90 a hl. m. Prahy.

V příloze naleznete všechny informace pro rodiče - kam se mohou obrátit, jakou pomoc mohou dobrovolníci nabídnout a jak se do programu přihlásit.


Autor:

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY - školní rok 2020/2021 - POZOR ZMĚNA

Vážení rodiče, dne 1. dubna 2020, se na naší škola koná

ZÁPIS do 1. třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLY


Školní vzdělávací program

 • Pro základní vzdělávání základní škola, ZŠ a SŠ Vinohradská 54, Praha 2, č.j. 102/2017 ZŠ a SŠ

Druhé patro budovy školy po předchozí telefonické domluvě.

Zápis se koná INDIVIDUÁLNĚ BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ

Kontakt - ředitel školy PaedDr. Stanislav DRBOUT, tel.: 602 315 044

Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šesti let věku.

Kritéria zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

 • Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona ve třídě zřízené pro žáky s LMP.

 

Těšíme se na setkání.

PaedDr.Stanislav DRBOUT
ředitel školy


Autor: Jan Rund

Pražský přebor v plavání 2020

Pražský přebor v plavání 2020

V úterý 10. března 2020 pořádal  oddíl SK Impuls ve spolupráci s naší školou open akci Přebor Prahy v plavání. Na závody se mimo pražských plavců přihlásilo i mnoho mimopražských oddílů. Ve velké konkurenci se našim sportovcům dařilo a získali několik medailí.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Turnaj ve florbalu 2020

Turnaj ve florbalu 2020

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 sportovci z naší základní školy zůčastnili kvalifikačního turnaje škol ve florbalu.
Turnaj se konal na ZŠ Čimice s tímto výsledkem:

1. ZŠ Čimice
2. ZŠ Tolerance
3. ZŠ Vinohradská

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Lyžařský výcvikový kurz 2020

Lyžařský výcvikový kurz 2020

Na začátku kalendářního roku (12. - 17. 1. 2020) jsme opět vyrazili do hor. Letos se k žákům z Praktické školy přidali také žáci ze Základní školy. Téměř všichni "sportovci" si přivezli běžecké i sjezdové vybavení, které jsme využili na 100%. Kdo ještě nikdy nestál na běžkách, tak si to i přes náročné podmínky (led na trati) vyzkoušel a kdo nikdy nestál na sjezdovkách, tak se to díky odvaze a vytrvalosti naučil.

Pobyt nám jako vždy zpříjemňoval velice milý personál na chatě, kvůli kterému stojí za to se sem vracet.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Vánoční akademie 2019

Vánoční akademie 2019

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se odehrála v aule naší školy tradiční Vánoční akademie. Naši žáci nacvičili pro rodiče a přátele školy scénky, básničky a písničky, ale došlo i na kouzlení a tancování.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Mikuláš 2019

Mikuláš 2019

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 naší školu opět po roce navštívil Mikuláš se svým doprovodem, aby obdarovali hodné žáky.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Upozornění školní jídelny na změnu ceny obědů od 1. 2. 2020

CENY obědů - změna od 1. 2. 2020

Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci rozděleni  do věkových skupin. Určující je věk, kterého dosáhnou ve školním roce 2019/2020 (do 31. 8. 2020). To znamená např., že pokud strávník dosáhne do 31. 8. 2020 11 let, patří již od počátku školního roku 2019/2020 do kategorie 11-14 let.

OD 1. 2. 2020 DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ CEN OBĚDŮ TAKTO:

Věková skupina strávníků                     cena oběda
7 - 10 let                                                       30,- Kč
11 - 14 let                                                     32,- Kč
15 a více let                                                 34,- Kč

 


Autor:

Pozvánka na Vánoční akademii 2019

Pozvánka na Vánoční akademii 2019

Vážení přátelé, rodiče, kamarádi

zveme Vás na Vánoční akademii 2019, kterou pro Vás připravili naši žáci

Vánoční akademie se koná ve čtvrtek 12. prosince 2019 v aule školy

Program:

10:00 hod. dopolední představení pro školy
16:00 hod. odpolední představení pro rodiče a kamarády

Doprovodný program: Vánoční výstava žákovských výrobků v 1. patře naší školy

Těšíme se na setkání s Vámi.
ZŠ a SŠ Vinohradská 54


Autor:

Zimní republikové závody v plavání 2019

Zimní republikové závody v plavání 2019

V pondělí 18. listopadu 2019 se náš plavecký oddíl zúčastnil zimních republikových závodů v Liberci. Naši sportovci opět uspěli v silné konkurenci a  přivezli medaile. Nejúspěšnějším plavcem byl Hubert Oberstein.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Halloween 2019

Halloween 2019

Ve středu 23. října 2019 probíhaly v sousedním DDM oslavy halloweenu, na které vyrazily i naše děti s družinou.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Den stromů

Den stromů

Lesy hl. m. Prahy vyhlásily letos na podzim v rámci Dne stromů výtvarnou soutěž Duše stromů.
Do soutěže jsme přihlásili dílo, které vytvořili žáci Praktické školy ve školní dílně ze dřeva.
V soutěži se sešlo takřka 1 400 uměleckých děl, ze kterých porota vybrala 200 obrazů a plastik pro výstavu v Nové radnici na Mariánském náměstí. Z tohoto počtu bylo oceněno celkem šestnáct děl ve čtyřech kategoriích.

Naši žáci získali v takto silné konkurenci 1. místo v kategorii Kolektiv.

Vyhlášení soutěže proběhlo v pátek 18. října 2019 ve Stromovce jako vyvrcholení oslav Dne stromů a my jsme pochopitelně byli při tom.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Návštěva Židovského muzea 2019

Návštěva Židovského muzea 2019

V pondělí 7. října 2019 vyrazili žáci Praktické školy na prohlídku expozic Židovského muzea. V rámci vzdělávacího programu prevence proti xenofobii, rasismu a antisemitismu navštívili Staronovou synagogu, Pikasovu synagogu a Starý židovský hřbitov.

Prohlídka se nám všem velice líbila.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Vyhlášení volných dnů pro žáky 31. 10. a 1. 11. 2019

Tímto vám oznamujeme, že podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy volné dny pro žáky z organizačních důvodů v termínu 31. 10. a 1. 11. 2019.

V tomto termínu nebude v provozu ani školní družina, ani školní jídelna, ani Speciálně pedagogické centrum.

Oficiální oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky naleznete v příloze.


Autor:

Výlet do Kutné Hory 2019

Výlet do Kutné Hory 2019

V úterý 1. října 2019 jsme odjeli ráno na celodenní výlet do Kutné Hory. Počasí nám přálo, maminky nabalily velké svačiny a tak nám nevadilo, že jsme nachodili asi 12 kilometrů.
Památky jsou v Kutné Hoře opravdu překrásné. A za to, že jsme si nestěžovali na bolavé nohy a záda, jsme si zasloužili výborný oběd: řízek nebo svíčkovou a zákusek k tomu!
Do Kutné Hory bychom se rádi vrátili, protože je tam ještě spousta věcí k vidění, které jsme nestihli.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Mistrovství republiky v horské cyklistice 2019

Mistrovství republiky v horské cyklistice 2019

V pátek 27. a v sobotu 28. září 2019 se ve Srubech konal 7. ročník Mistrovství ČR ČSMPS v horské cyklistice. Naší školu vyrazili reprezentovat sourozenci Tereza a Jan. Tereza obhájila v páteční horské časovce i v sobotním krosovém okruhu loňské prvenství a Honza v obou závodech vybojoval ve své kategorii stříbro.

Ze srdce GRATULUJEME!!!

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Partneři

Stonožka SIMP Operační program Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond